2009 initierade Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, ett projekt för att bevara och återge överlevandes vittnesmål samt skapa ett undervisningsmaterial om Förintelsen. Webbsidan "Vad är en människa?" utvecklades i flera perioder, först nationellt och senare internationellt genom egna medel, privata donationer och medfinansiering av EU/EACEA.

2016–2019 genomfördes projektet Interactive Comprehensive Tool for Holocaust Education (ICTHE) i syfte att bredda innehållet och modernisera det digitala verktyget. Resultatet av de gemensamma ansträngningarna är Eternal Echoes.

Välkommen till www.eternalechoes.org

-------------------------------------------------------

Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA

Box 22330, 104 22 Stockholm, Sverige

Telefon: (+46) 8 667 60 90

E-post: info@skma.se

Hemsida: www.skma.se

notepad.jpg